Umíme být váš byznys partner
v oblasti hodnocení zaměstnanců

  • Moderní cloudová aplikace dostupná kdekoli a odkudkoli pomocí webového prohlížeče
  • Příjemné, snadno pochopitelné uživatelské prostředí
  • Užitečná a funkční podpora HR oddělení
  • Vymahatelnost realizace hodnotícího procesu
Organigram - hodnocení zaměstnanců

Třetí generace vývoje této cloudové aplikace – ideální kombinaci toho nejlepšího ze světa IT a moderních poznatků o člověku. Naše řešení je pro každé HR oddělení, které to s hodnocením zaměstnanců myslí vážně.

Víme, že nelze každému zaměstnanci vysvětlovat každé kliknutí. Přinášíme Vám příjemné a snadno pochopitelné uživatelské prostředí, které je intuitivní, srozumitelné a jednoduché.

Spojili jsme naše mnohaleté zkušenosti z oblastí vývoje cloudových aplikací a hodnocení zaměstnanců a přinášíme Vám užitečnou a funkční podporu HR oddělení při realizaci procesu hodnocení.

Veronika Růžičková – obchodní reprezentant

Zavolejte Veronice,
naší obchodní reprezentantce 608 084 784 nebo napište

Stín

Komu je aplikace pro hodnocení zaměstnanců určena?

Elektronické hodnocení zaměstnanců je určeno středním a velkým podnikům, kteří systematicky hodnotí výkon a způsobilost svých zaměstnanců nebo personálním agenturám realizující tento hodnotící proces.

Velmi užitečným může být pro společnosti, které již realizují hodnocení zaměstnanců v papírové nebo excelové podobě s velkým administrativním zatížením.

Základní fáze procesu hodnocení zaměstnanců

Hodnotící proces se dělí do základních 4 fází, které systém usnadňuje následujícím způsobem:


1. Personální oddělení definuje dotazník pro zvolené období.

Personální oddělení si nadefinuje svůj dotazník zvolenou metodikou, informuje o hodnotícím období všechny pověřené osoby a připraví hodnocení k realizaci. Dotazník lze vytvořit vlastní nebo je možné použít některé ze vzorů, které můžeme přizpůsobit vašim požadavkům. Jakékoliv změny kritérií v rámci servisní podpory spravuje naše konzultantské oddělení.

<span>1.</span> Personální oddělení definuje dotazník pro zvolené období.

2. Hodnotitelé (vedoucí pracovní skupiny) provedou hodnocení.

Personální oddělení přiřadí skupiny nebo kategorie organizační struktury příslušným hodnotitelům. Hodnotitelé jsou emailem upozorněni notifikací o zahájení či ukončení hodnotícího období pověřené pracovní skupiny. Při hodnocení je vždy nabídnuta nápověda k definovaným otázkám včetně legendy hodnocení.

<span>2.</span> Hodnotitelé (vedoucí pracovní skupiny) provedou hodnocení.

3. Personální oddělení ukončí hodnotící období a uzavře jej.

Kontrola personálního oddělení umožní hodnotitelům dokončení všech úprav hodnocení do finální podoby.

<span>3.</span> Personální oddělení ukončí hodnotící období a uzavře jej.

4. Personální oddělení realizuje vyhodnocení zaměstnanců.

V této fázi probíhá analýza, vyhodnocování a jsou možné další způsoby sdělení výsledků například formou prezentace, dialogu, odměny zaměstnance apod. Při vyhodnocení je zobrazen nejen výsledek hodnotícího, ale i následující pracovní postup směřující ke zlepšení výkonu, motivace a odměny zaměstnance. Získaná data se dají zobrazovat v grafické formě dle personálních požadavků. Forma reportu je ovlivněná zvolenou metodikou hodnocení (číslem, procenty, slovním hodnocením, atd.)

<span>4.</span> Personální oddělení realizuje vyhodnocení zaměstnanců.

Přínosy webové aplikace

Rozlišujeme nyní dvě struktury: hierarchickou a hodnotící. Hierarchická struktura je vlastně kopie organizační struktury, opisující celou firmu. Na rozdíl od organizační struktury, která je zobrazena v podobě organigramu, hodnotící struktura zobrazuje provázané vazby mezi všemi členy daného střediska. Definuje tedy, kdo koho hodnotí.

Hodnocení lze graficky znázornit v 36-ti bloku, pomocí kterého se výsledky rozpadají do úrovní dle zvolené metodiky hodnocení (např. škály, body, procenta, slovní hodnocení, aj.).

Dle statusu hodnotícího formuláře (založeno/nezaloženo, řeší se apod.) HR oddělení pozná, který z hodnotitelů např. nezaložil formulář, a v jakém je stavu. Formulář má také tzv. „odpovědi na povinné otázky.“ To znamená, že při vynechání odpovědi v dotazníku nelze hodnocení uzavřít, čímž se kontroluje správnost vyplnění.

Hlavní výhody pro hr agentury,
velké i střední podniky

  1. úspora administrativní práce
  2. efektivní analýza získaných dat, archivace a přehled
  3. přehledná prezentace výsledků
  4. přenos dat z hlavního systému (např. nově příchozích a odchozích zaměstnanců)
  5. automatické generování hodnotících formulářů
  6. variabilní metodická část, která umožňuje libovolně přizpůsobit specifickým potřebám a cílům personální strategie společnosti


Zavolejte Veronice,
naší obchodní reprezentantce na 608 084 784
nebo napište

foto

Zákazníci

PSJ, a.s.

PSJ, a.s.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra aplikované ekonomie

Napsali o nás

E-hodnocení zaměstnanců: případová studie

Diplomová práce – Alena Zpěváková, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovníků z teoretické roviny (zásady hodnotícího pohovoru, kritéria hodnocení, e-personalistika) i z praktické roviny, při níž uplatňuje naši aplikaci hodnocení zaměstnanců. Práce obsahuje screenshoty a návodné postupy, jak v systému postupovat. Přejít na diplomou práci E-hodnocení zaměstnanců: případová studie.

Firma z Podnikatelského inkubátoru UP vyvinula program pro hodnocení zaměstnanců

RegionyCR.cz, 3. 4. 2010

Další článek, který se zaměřuje na e-hodnocení zaměstnanců coby efektivní a úspěšné řešení. Přejít na článek.

Podnikatelský inkubátor UP přilákal úspěšné softwarové firmy

Novinky.cz, 9. 3. 2010

O naší aplikaci e-hodnocení zaměstnanců pro střední a velké firmy napsal server Novinky.cz včetně zveřejnění názoru našeho klienta ze společnosti PSJ, a. s. Přejít na článek.

 

Novinky

Hodnocení zaměstnanců (23.11.2016)

Dle posledních průzkumů Bersin by Deloitte i profesionálního sdružení založené roku 1913 pro řízení lidských zdrojů CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) se v loňském roce ukázalo, že většina manažerů a podřízených nemá …

Kontaktujte nás

captcha

foto

Veronika Růžičková
Obchodní reprezentantka

+420 608 084 784
veronika.ruzickova@datamix.eu

Kancelář a korespondenční adresa

DATAMIX Solutions s.r.o.
Dolní Hejčínská 47/25
779 00 Olomouc
Tel: +420 773 555 607
Email: datamix@datamix.eu

Fakturační adresa a sídlo

DATAMIX Solutions s.r.o.
U stadiónu 1205/12
779 00 Olomouc
IČ: 27780121
DIČ: CZ27780121

Copyright © 2017 Datamix Solutions s.r.o.

www.datamix.eu