Umíme být váš byznys partner
v oblasti hodnocení zaměstnanců

  • Moderní cloudová aplikace dostupná kdekoli a odkudkoli pomocí webového prohlížeče
  • Příjemné, snadno pochopitelné uživatelské prostředí
  • Užitečná a funkční podpora HR oddělení
  • Vymahatelnost realizace hodnotícího procesu
Organigram - hodnocení zaměstnanců

Třetí generace vývoje této cloudové aplikace – ideální kombinaci toho nejlepšího ze světa IT a moderních poznatků o člověku. Naše řešení je pro každé HR oddělení, které to s hodnocením zaměstnanců myslí vážně.

Víme, že nelze každému zaměstnanci vysvětlovat každé kliknutí. Přinášíme Vám příjemné a snadno pochopitelné uživatelské prostředí, které je intuitivní, srozumitelné a jednoduché.

Spojili jsme naše mnohaleté zkušenosti z oblastí vývoje cloudových aplikací a hodnocení zaměstnanců a přinášíme Vám užitečnou a funkční podporu HR oddělení při realizaci procesu hodnocení.

Zavolejte
naší obchodní reprezentantce 608 084 784 nebo napište

Stín

Komu je aplikace pro hodnocení zaměstnanců určena?

Elektronické hodnocení zaměstnanců je určeno středním a velkým podnikům, kteří systematicky hodnotí výkon a způsobilost svých zaměstnanců nebo personálním agenturám realizující tento hodnotící proces.

Velmi užitečným může být pro společnosti, které již realizují hodnocení zaměstnanců v papírové nebo excelové podobě s velkým administrativním zatížením.

Základní fáze procesu hodnocení zaměstnanců

Hodnotící proces se dělí do základních 4 fází, které systém usnadňuje následujícím způsobem:


1. Personální oddělení definuje dotazník pro zvolené období.

Personální oddělení si nadefinuje svůj dotazník zvolenou metodikou, informuje o hodnotícím období všechny pověřené osoby a připraví hodnocení k realizaci. Dotazník lze vytvořit vlastní nebo je možné použít některé ze vzorů, které můžeme přizpůsobit vašim požadavkům. Jakékoliv změny kritérií v rámci servisní podpory spravuje naše konzultantské oddělení.

<span>1.</span> Personální oddělení definuje dotazník pro zvolené období.

2. Hodnotitelé (vedoucí pracovní skupiny) provedou hodnocení.

Personální oddělení přiřadí skupiny nebo kategorie organizační struktury příslušným hodnotitelům. Hodnotitelé jsou emailem upozorněni notifikací o zahájení či ukončení hodnotícího období pověřené pracovní skupiny. Při hodnocení je vždy nabídnuta nápověda k definovaným otázkám včetně legendy hodnocení.

<span>2.</span> Hodnotitelé (vedoucí pracovní skupiny) provedou hodnocení.

3. Personální oddělení ukončí hodnotící období a uzavře jej.

Kontrola personálního oddělení umožní hodnotitelům dokončení všech úprav hodnocení do finální podoby.

<span>3.</span> Personální oddělení ukončí hodnotící období a uzavře jej.

4. Personální oddělení realizuje vyhodnocení zaměstnanců.

V této fázi probíhá analýza, vyhodnocování a jsou možné další způsoby sdělení výsledků například formou prezentace, dialogu, odměny zaměstnance apod. Při vyhodnocení je zobrazen nejen výsledek hodnotícího, ale i následující pracovní postup směřující ke zlepšení výkonu, motivace a odměny zaměstnance. Získaná data se dají zobrazovat v grafické formě dle personálních požadavků. Forma reportu je ovlivněná zvolenou metodikou hodnocení (číslem, procenty, slovním hodnocením, atd.)

<span>4.</span> Personální oddělení realizuje vyhodnocení zaměstnanců.

Přínosy webové aplikace

Rozlišujeme nyní dvě struktury: hierarchickou a hodnotící. Hierarchická struktura je vlastně kopie organizační struktury, opisující celou firmu. Na rozdíl od organizační struktury, která je zobrazena v podobě organigramu, hodnotící struktura zobrazuje provázané vazby mezi všemi členy daného střediska. Definuje tedy, kdo koho hodnotí.

Hodnocení lze graficky znázornit v 36-ti bloku, pomocí kterého se výsledky rozpadají do úrovní dle zvolené metodiky hodnocení (např. škály, body, procenta, slovní hodnocení, aj.).

Dle statusu hodnotícího formuláře (založeno/nezaloženo, řeší se apod.) HR oddělení pozná, který z hodnotitelů např. nezaložil formulář, a v jakém je stavu. Formulář má také tzv. „odpovědi na povinné otázky.“ To znamená, že při vynechání odpovědi v dotazníku nelze hodnocení uzavřít, čímž se kontroluje správnost vyplnění.

Hlavní výhody pro hr agentury,
velké i střední podniky

  1. úspora administrativní práce
  2. efektivní analýza získaných dat, archivace a přehled
  3. přehledná prezentace výsledků
  4. přenos dat z hlavního systému (např. nově příchozích a odchozích zaměstnanců)
  5. automatické generování hodnotících formulářů
  6. variabilní metodická část, která umožňuje libovolně přizpůsobit specifickým potřebám a cílům personální strategie společnosti

Zavolejte naší obchodní reprezentantce na 608 084 784
nebo napište

Zákazníci

PSJ, a.s.

PSJ, a.s.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra aplikované ekonomie

Napsali o nás

E-hodnocení zaměstnanců: případová studie

Diplomová práce – Alena Zpěváková, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovníků z teoretické roviny (zásady hodnotícího pohovoru, kritéria hodnocení, e-personalistika) i z praktické roviny, při níž uplatňuje naši aplikaci hodnocení zaměstnanců. Práce obsahuje screenshoty a návodné postupy, jak v systému postupovat. Přejít na diplomou práci E-hodnocení zaměstnanců: případová studie.

Firma z Podnikatelského inkubátoru UP vyvinula program pro hodnocení zaměstnanců

RegionyCR.cz, 3. 4. 2010

Další článek, který se zaměřuje na e-hodnocení zaměstnanců coby efektivní a úspěšné řešení. Přejít na článek.

Podnikatelský inkubátor UP přilákal úspěšné softwarové firmy

Novinky.cz, 9. 3. 2010

O naší aplikaci e-hodnocení zaměstnanců pro střední a velké firmy napsal server Novinky.cz včetně zveřejnění názoru našeho klienta ze společnosti PSJ, a. s. Přejít na článek.

 

Novinky

Helios Orange – Zefektivnění tisku dokumentů (25.08.2016)

Každý dnes potřebuje tisknout dokumenty – smlouvy, dodatky ke smlouvám apod.  Jak vypadá taková smlouva či dodatek? Dokument z větší části obsahuje stále stejný text (ujednání) a je potřeba do něj dopsat iniciály či data vystavení …

Webinář Helios Orange a jeho výhody (11.08.2016)

Přijali jste nového zaměstnance a potřebujete ho zaškolit? Našli jste vhodné školení, ale koná se v Brně, Praze nebo Hradci Králové a všechna tato města jsou daleko? Individuální školení je pro Vás příliš drahé? Využijte webinář …

QMS – Řízení nabídek a poptávek (30.07.2016)

Nastává u Vás ve společnosti situace, kdy obchodník přehlédne poptávku od zákazníka? O co v tomto případě přicházíte? V tom lepším případě „pouze“ o nový obchodní případ, který by mohl na základě poptávky vzniknout, ale v tom horším, …

Seminář Helios Orange (8.07.2016)

Vážení obchodní partneři, bylo nám nesmírnou ctí se s Vámi sejít na čtvrtečním semináři Helios Orange pořádaný společností DATAMIX Solutions, s.r.o. Seminář se konal v areálu Vědeckotechnickém parku UP v Olomouci. Celý den proběhl ve velmi příjemné a uvolněné …

Kontaktujte nás

captcha

Andrea Veselá
Obchodní reprezentantka

+420 608 084 784
andrea.vesela@datamix.eu

Kancelář a korespondenční adresa

DATAMIX Solutions s.r.o.
Dolní Hejčínská 47/25
779 00 Olomouc
Tel: +420 773 555 607
Email: datamix@datamix.eu

Fakturační adresa a sídlo

DATAMIX Solutions s.r.o.
U stadiónu 1205/12
779 00 Olomouc
IČ: 27780121
DIČ: CZ27780121

Copyright © 2016 Datamix Solutions s.r.o.

www.datamix.eu