Novinky

HR Business partner
Zpracování koncepce, příprava semináře.

Jaro 2011
Na základě spolupráce s významnými klienty nalezení strategických konzultačních partnerských HR firem.

Prosinec 2010
UP Univerzita Palackého v Olomouci, katedra aplikované ekonomie dala svou důvěru našemu produktu e-hodnocení zaměstnanců. Těšíme se na výuku HR procesu hodnocení zaměstnanců nad našim softwarem!

Podzim 2010
Kofola
Začátek implemetnace e-hodnocení zaměstnanců pro tento významný holding. Plánované nasazení prosinec 2010 v ČR, následně PL a SK.

Notifikační služba
Systém lze nastavit tak, aby automaticky rozesílal např. oznámení o založení formuláře (emailem) apod.

Bezpečnost
Citlivá data uložíte do databáze šifrovaně, takže ani IT odborník, či správce při přímém pohledu do databáze neuvidí jejich obsah. Tímto krokem se eliminují i možnosti využití obsahu databáze při jejím poskytnutí třetí straně.WebsiteSpark
Helios

HR aplikace pro řízení a realizaci procesu hodnocení zaměstnanců

Konzultace z oblasti HR
 • Konzultace metodik
 • Konzultace návrhu dotazníkových formulářů
 • Konzultace HR procesu hodnocení zaměstnanců
HR Business partner
 • Poradenství a podpora zavední platformy
 • Pořádání workshopů a seminářů
E-hodnocení zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců jako firemní proces
 • Aplikace pro zpracování procesu hodnocení zaměstnanců včetně manažerských výstupů.
 • Firemní intranet
Reportování HR dat
 • Možnosti reportování v prvních etapách
 • Rozšíření možnosti reportingu HR dat
 • HR Controlling a fuzzy vyhodnocení HR dat

Koncepce a zaměření projektu

Jedná se o efektivní softwarové řešení hodnocení zaměstnanců v podobě přehledné intranetové aplikace sloužící k realizaci hodnocení způsobilosti či výkonu zaměstnanců v časových etapách. Součástí aplikace je variabilní metodická část, kterou je možné libovolně přizpůsobit specifickým potřebám a cílům personální strategie společnosti.

Elektronické hodnocení je určeno středním a velkým podnikům, které chtějí systematicky realizovat proces hodnocení zaměstnanců s provázaností na organizační strukturu a údaje o zaměstnancích. Velmi užitečným může být pro společnosti, které již realizují hodnocení v papírové či excelovské podobě s velkým administrativním zatížením a malou datovou výtěžností. 

Základní fáze procesu e-hodnocení:

 • Příparava na hodnocení (definice vlastní metodiky a dotazníků dle profesních kategorií, příprava a zaškolení zaměstnanců).
 • Realizace vlastního hodnocení (sebehodnocení, hodnocení vedoucími pracovníky, dialog mezi hodnoceným a hodnotitelem, vyplnění připravených dotazníků v elektronické podobě).
 • Uzavření a kontrola hodnocení (personální oddělení ukončí etapu hodnocení a provede kontrolu počtu a správnosti dotazníků).
 • Vyhodnocení a prezentace získaných dat (vyhodnocení s možnou návazností na personální rozvoj a odměňování, prezentace výsledků).

Cíle a přínosy e-hodnocení

 • Převedení či nahrazení papírové či excelovské agendy hodnocení zaměstnanců do systému, který uchovává získaná data v podnikové struktuře (od středisek, přes vedoucí, po zaměstnance). 
 • Úspora administrativní práce spojené s hodnocením zaměstnanců včetně prezentací výsledků.
 • Systematičnost a vymahatelnost hodnocení přes celou podnikovou strukturu.
 • Provázanost s organizační strukturou podniku a údaji o zaměstnanci umožňující automatické generování hodnotících formulářů.
 • Vysoká datová výtěžnost - získaná data lze analyzovat daleko efektivněji, než ta samá data uchována na papírovém nosiči.
 • Systémové prvky - transparentní historie a archivace dat, evidence kdo, kdy a co vytvořil.

Aplikace je schopná importovat hierarchickou strukturu zaměstnanců podniku či firmy z hlavního personálního systému. Dělení spočívá ve stromové struktuře jednotlivých středisek a k nim přiřazených vedoucích a zaměstnanců. Průběžně je možné aplikaci aktualizovat o nově příchozí či odchozí zaměstnance. Získaná data se dají zobrazovat v grafické formě dle personálních požadavků. Forma reportu je závislá na zvolené metodice hodnocení (škály, body, procenta, slovní hodnocení). Systém obsahuje kompletní nápovědu a dvě jazykové mutace (čeština, angličtina). 

Přístupové kódy do demoverze Vám zašleme na požádání.
Podat žádost on-line
Nebo nás kontaktujte emailem na datamix@datamix.eu.

Vybrané reference
Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Kofola holding a.s.

PSJ, a.s.

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra aplikované ekonomie

Flash není podporován.

Kontakt

DATAMIX Solutions s.r.o.
Sídlo firmy
Zahradní 1537
742 58 Příbor
IČ: 27780121
DIČ: CZ27780121
Kancelář - korespondeční adresa
DATAMIX Solutions s.r.o.
VTP UP
Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc - Holice

Email: datamix@datamix.eu
Tel: +420 585 631 439